Có 1 kết quả:

chūn lián

1/1

chūn lián

phồn thể

Từ điển phổ thông

câu đối Tết, câu đối mùa xuân

Từ điển Trung-Anh

Spring Festival couplet (the first line of which is pasted on the right side of a doorway at New Year, and the second on the left side)

Một số bài thơ có sử dụng