Có 1 kết quả:

chūn tiē

1/1

chūn tiē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 春聯|春联[chun1 lian2]