Có 1 kết quả:

chūn fēng huà yǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. spring wind and rain (idiom); fig. the long-term influence of a solid education