Có 1 kết quả:

chūn fēng hé qì ㄔㄨㄣ ㄈㄥ ㄏㄜˊ ㄑㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(idiom) amiable as a spring breeze