Có 1 kết quả:

chūn bǐng

1/1

chūn bǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

spring pancake