Có 1 kết quả:

mèi sǐ

1/1

mèi sǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to risk one's life

Một số bài thơ có sử dụng