Có 1 kết quả:

Zhāo píng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Zhaoping county in Hezhou 賀州|贺州[He4 zhou1], Guangxi