Có 1 kết quả:

shì yào sān fēn dú

1/1

Từ điển Trung-Anh

every medicine has its side effect