Có 1 kết quả:

shì fēi bù fēn

1/1

shì fēi bù fēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

unable to distinguish right and wrong (idiom)