Có 1 kết quả:

shì fēi zì yǒu gōng lùn ㄕˋ ㄈㄟ ㄗˋ ㄧㄡˇ ㄍㄨㄥ ㄌㄨㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to determine right and wrong based on public opinion (idiom)
(2) Public opinion will judge what's right and wrong.