Có 1 kết quả:

nì chēng

1/1

nì chēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) nickname
(2) diminutive
(3) term of endearment
(4) to nickname