Có 1 kết quả:

shí rì wú duō

1/1

Từ điển Trung-Anh

time is limited (idiom)