Có 1 kết quả:

jìn shēng

1/1

jìn shēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to promote to a higher position