Có 1 kết quả:

shài yǒu

1/1

shài yǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 曬客|晒客[shai4 ke4]