Có 1 kết quả:

shài gān

1/1

shài gān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to dry in the sun