Có 1 kết quả:

yùn chē

1/1

yùn chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be carsick