Có 1 kết quả:

chén xīng

1/1

chén xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

morning stars

Một số bài thơ có sử dụng