Có 1 kết quả:

chén gē

1/1

chén gē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

morning chorus (birdsong)