Có 1 kết quả:

pǔ shì Jī dū jiào ㄆㄨˇ ㄕˋ ㄐㄧ ㄉㄨ ㄐㄧㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

ecumenical