Có 1 kết quả:

pǔ shì jiào huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

ecumenical