Có 1 kết quả:

Pǔ lán diàn ㄆㄨˇ ㄌㄢˊ ㄉㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pulandian county level city in Dalian 大連|大连[Da4 lian2], Liaoning