Có 1 kết quả:

Pǔ liè xiè cí kè wèi xīng fā shè chǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Plesetsk Cosmodrome, Arkhangelsk Oblast, Russia