Có 1 kết quả:

Pǔ lì tuō lǐ yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Pretoria, capital of South Africa (Tw)