Có 1 kết quả:

Pǔ jiā qiáo fū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Yemelyan Ivanovich Pugachov (1742-1775), Russian Cossack, leader of peasant rebellion 1773-1775 against Catherine the Great