Có 1 kết quả:

Pǔ jí

1/1

Pǔ jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Phuket (city in Thailand)