Có 1 kết quả:

Pǔ dìng xiàn

1/1

Pǔ dìng xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Puding county in Anshun 安順|安顺[An1 shun4], Guizhou