Có 1 kết quả:

Pǔ ěr rè wǎ ěr sī jī

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Nikolai Mikhailovich Przevalski (1839-1888), Russian explorer who made four expeditions to Central Asian from 1870
(2) abbr. to 普氏