Có 1 kết quả:

pǔ pǔ tōng tōng

1/1

pǔ pǔ tōng tōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ordinary
(2) mediocre
(3) nothing special