Có 1 kết quả:

Pǔ shì xiǎo líng yáng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Przevalski's gazelle (Procapra przewalskii) of Central Asia