Có 1 kết quả:

Pǔ ěr Hā ní zú Yí zú Zì zhì xiàn ㄆㄨˇ ㄦˇ ㄏㄚ ㄋㄧˊ ㄗㄨˊ ㄧˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

former Pu'er Hani and Yi autonomous county in Yunnan, renamed in 2007 Ning'er Hani and Yi autonomous county 寧洱哈尼族彞族自治縣|宁洱哈尼族彝族自治县, capital Pu'er city 普洱市