Có 1 kết quả:

pǔ luó liè tǎ lì yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

proletariat (loanword)