Có 1 kết quả:

Pǔ luó fū dí fū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Plovdiv