Có 1 kết quả:

Pǔ luó kē fēi fū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Sergei Prokofiev (1891-1953), Russian composer