Có 1 kết quả:

Pǔ lán diàn

1/1

Pǔ lán diàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Pulandian county level city in Dalian 大連|大连[Da4 lian2], Liaoning