Có 1 kết quả:

pǔ xī

1/1

pǔ xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

psi (Greek letter Ψψ)