Có 1 kết quả:

pǔ sài

1/1

pǔ sài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

psi (Greek letter Ψψ)