Có 1 kết quả:

pǔ xuǎn quán

1/1

pǔ xuǎn quán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

universal suffrage