Có 1 kết quả:

pǔ tōng míng cí

1/1

Từ điển Trung-Anh

common noun (grammar)