Có 1 kết quả:

pǔ tōng yè yīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) grey nightjar (Caprimulgus jotaka)