Có 1 kết quả:

pǔ tōng qián niǎo ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common loon (Gavia immer)