Có 1 kết quả:

pǔ tōng yàn héng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) oriental pratincole (Glareola maldivarum)