Có 1 kết quả:

pǔ tōng qiū shā yā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common merganser (Mergus merganser)