Có 1 kết quả:

pǔ tōng cuì niǎo ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄘㄨㄟˋ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common kingfisher (Alcedo atthis)