Có 1 kết quả:

pǔ tōng huà

1/1

pǔ tōng huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Mandarin (common language)
(2) Putonghua (common speech of the Chinese language)
(3) ordinary speech