Có 1 kết quả:

pǔ tōng chē ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄔㄜ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) local train
(2) ordinary vehicle