Có 1 kết quả:

pǔ tōng shī

1/1

pǔ tōng shī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Eurasian nuthatch (Sitta europaea)