Có 1 kết quả:

pǔ tōng kuáng

1/1

pǔ tōng kuáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) eastern buzzard (Buteo japonicus)