Có 1 kết quả:

pǔ biàn huà

1/1

pǔ biàn huà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

generalization (logic)