Có 1 kết quả:

pǔ xuǎn

1/1

pǔ xuǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

universal suffrage