Có 1 kết quả:

pǔ xuǎn quán

1/1

pǔ xuǎn quán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

universal suffrage